1 kết quả cho "17 Đường Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, HCM, Quận 2 Hồ Chí Minh"

New City Thủ Thiêm

17 Đường Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, HCM, Quận 2 Hồ Chí Minh
Tìm hiểu thêm

Liên hệ tư vấn

Avatar
Lư Hoàng Minh Đức

Chuyên viên tư vấn BĐS

0829531011
stevenduc0294@gmail.com